නාලිකාව

එය නාලිකාවකි.. නාලිකාවක් යනු මාධ්‍යයක් නොවේ.. මාධ්‍යයකින් ජනතාවට සත්‍ය ප්‍රකාශ කල යුතුය.. එහෙත් එහි එසේ නොවේ.. එබැවින් එය නාලිකාවකි..

ඊයේ රාත්‍රීයේ (17) හදිසියේම ඇය මට සුපිරි හපනා බලන්න යැයි කීවාය.. අපගේ නිවසේ ඇති  රූපවාහිනියේ එම නාලිකාව නැත.. එය මා විසින් ඉවත් කර තිබේ..සමහර දිනවලදී එහි සංඛ්‍යාත වල හුට පට වී වෙනත් චැනලයක සංඛ්‍යාත අභිබවා එය අපගේ රූපවාහිනියේ දිස්වේ.. එසේ හැරෙන්නට මා එම නාලිකාව නොබලන්නෙමි.. මා හට ඇගේ වචනයට පිටින් යාමට හැකි වුවත් ඇගේ සතුට ගැන සිතා එය නැරඹීමට තීරණය කලෙමි..

ගොඩයා ගැන
ගොඩයා ගැන කිව්වොත් ගොඩයා ගොඩයෙක්මයි.. ගොඩයා සමජය දිහා බලන ගොඩේ බැල්ම, සමාජය එක්ක ගණුදෙනු කරන ගොඩේ ක්‍රමය ගොඩේ විදිහටම කරන එකෙක්.. දිගටම ගොඩයා එක්ක හිටියොත් ගොඩයා ගැන ගොඩක් විස්තර දැන ගන්න පුළුවන් වෙයි :D